Felhasználási feltételek

SZERZŐI JOGI VÉDELEMBEN RÉSZESÜLŐ TARTALMAK

A jelen honlapon megjelenő szellemi alkotások (fotók, videók, stb) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezéseinek megfelelően szerzői jogi védelem alatt állnak, felhasználásuk kizárólag az Szjt. rendelkezéseinek megfelelően szabad. Minden, a szabad felhasználás határát meghaladó felhasználáshoz a jogtulajdonos hozzájárulása szükséges.

A jelen honlapon megjelenő szellemi alkotások jogtulajdonosa: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

A jelen honlap működtetője: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

A szellemi alkotások a honlap rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes – nem-kereskedelmi – célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használhatóak fel vagy hasznosíthatóak a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A fentieknek megfelelően tilos különösen, de nem kizárólag, a honlapon elhelyezett szellemi alkotások más honlapon vagy bármely más –nyomtatott vagy elektronikus – formában való megjelenítése, bármilyen többszörözése, terjesztése, az Szjt. szerinti átdolgozása, illetőleg bármilyen más, a szabad felhasználáson túlmutató felhasználása vagy hasznosítása, akár kereskedelmi, akár más célból.

Felhívjuk figyelmét, hogy a honlapon elhelyezett szellemi alkotások fentitől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és az oldal üzemeltetője minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

Amennyiben a szabad felhasználást meghaladóan kívánja felhasználni a jelen honlapon elhelyezett bármely szerzői jogi tartalmat, úgy a honlap fent megjelölt jogtulajdonosával vegye fel a kapcsolatot!

Adatvédelmi szabályzat

Utoljára frissítve: 2018. 02. 10.

Általunk gyűjtött információk

Ebben a szakaszban az általunk gyűjtött személyes adatok típusait és a begyűjtés módját ismertetjük.

Ön által megadott információk

A legtöbb Szolgáltatást igénybe veheti anélkül, hogy adatokat adna meg magáról, de ettől függetlenül dönthet úgy, hogy a Szolgáltatásokon keresztül személyes adatokat bocsát a rendelkezésünkre. Például:

 • Ha regisztrál a webhelyünkön, begyűjtjük nevét és e-mail-címét
 • Ha terméket vásárol, begyűjtjük a fizetési adatait
 • Ha jelzi, hogy szeretne szöveges vagy WhatsApp üzeneteket kapni tőlünk, begyűjtjük a mobiltelefonszámát
 • Ha úgy dönt, részt vesz egy versenyen, promócióban vagy általunk támogatott piackutatáson, begyűjthetjük többek között a levelezési címét, telefonszámát vagy az érdeklődési köreivel kapcsolatos információkat
 • Ha egy nyilvános platformon vagy felhasználói támogató rendszerünkön keresztül megosztja webhelyünk tartalmát, esetleg kommunikál velünk vagy másokkal, begyűjtjük az ezekben foglalt információkat

Automatikusan begyűjtött információk

A Szolgáltatásaink online elérése során, például amikor ellátogat webhelyünkre vagy mobilalkalmazásainkat használja, a Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban bizonyos információkat automatikusan begyűjtünk; ilyen például a látogatás időpontja és a megtekintett oldalak vagy tartalmak. A használt eszközről és szoftverről is kapunk, illetve gyűjtünk műszaki információkat, például: az eszköz típusa, az operációs rendszer típusa és verziószáma, mobilhálózati információk, az IP-cím (az eszköz interneten való azonosításához használt egyéni számsor), a mobileszköz hirdetési azonosítója (egy visszaállítható azonosító, melyet az operációs rendszer üzemeltetője, például az Apple vagy a Google rendel a mobileszközhöz) vagy egyéb eszközazonosítók, a webhely meglátogatása előtt böngészett oldal és a rendszer-összeomlási adatok.

Sütik

Mi, illetve hirdetési és analitikai szolgáltatóink sütiket (kis méretű szövegfájlok, amelyek a felhasználók beállításait és tevékenységét tárolják) és más hasonló technológiákat (pl. webjelzőket, pixeleket és hirdetési címkéket) használunk ahhoz, hogy felismerjük Önt a Szolgáltatások megnyitásakor, és információkat gyűjtsünk, például: látogatások száma, közkedvelt funkciók vagy oldalak, hirdetési kampányok sikerességi mutatói, a böngészési tevékenységeivel kapcsolatos egyéb információk. Ezáltal biztosíthatjuk Szolgáltatásaink megfelelő működését és folyamatos fejlesztését, illetve a hirdetések megjelenését és azok teljesítményének mérését. A sütikkel és a Szolgáltatásaink által használt sütikre vonatkozó választási lehetőségeivel kapcsolatos további információkért tekintse át a Sütikre vonatkozó irányelvünket.

Külső felektől származó információk

Felkínálhatjuk annak a lehetőségét, hogy Szolgáltatásainkba egy másik webhelyen vagy szolgáltatásban (pl. Facebook vagy Google) használt belépési adataival jelentkezzen be. Ha ily módon jelentkezik be vagy regisztrál, a külső szolgáltatás hozzáférést biztosít az Önre vonatkozó adatokhoz, például a nevéhez, a profiljához tartozó alapvető információkhoz és a barátainak listájához, az adott szolgáltatáson belüli adatvédelmi beállítások szerint.

Közösségi megosztás

A Szolgáltatásokon keresztül lehetősége lehet tartalmakat megosztani a közösségi médiaplatformokon, például a Facebook vagy Twitter felületén. Ilyen megosztás esetén az adott közösségi médiafelület adatvédelmi gyakorlatai szabályozzák, hogy kik férhetnek hozzá az Ön által megosztott információhoz, illetve, hogy azt a közösségi médiafelület miként kezeli. Ha szeretne többet megtudni azon közösségi médiafelület adatkezelési gyakorlatairól, amelyen információkat kíván megosztani, tekintse át annak adatvédelmi irányelveit.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Önhöz vissza nem vezethető információk (például az összevont adatok) a jelen Irányelv értelmében nem minősülnek személyes adatnak.

Az információk felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • Fiókjának kezelése
 • Annak lehetővé tétele, hogy jelen legyen nyilvános platformokon vagy igénybe vegye a Szolgáltatások egyéb interaktív funkcióit
 • Megrendelések teljesítése
 • Ügyfélszolgálati kérelmek kezelése
 • Ön által kért promóciós üzenetek és hírlevelek elküldése
 • Hirdetések célzása a Szolgáltatásainkon belül és kívül egyaránt
 • A Szolgáltatásainkhoz kapcsolódó forgalmi adatok és felhasználói tevékenységek elemzése, népszerű területek vagy funkciók azonosítása, a Szolgáltatások optimalizálása és személyre szabása
 • Szolgáltatásaink biztosítása, fenntartása és fejlesztése, valamint új tartalmak és funkciók kifejlesztése

Adattárolás

A begyűjtött személyes adatokat addig tároljuk, amíg azokra a begyűjtés céljának teljesítéséhez szükség van. Ha például fiókot hoz létre, azaz regisztrál, fiókinformációit a fiók kezeléséhez szükséges ideig őrizzük meg. Bizonyos esetekben a személyes adatok megőrzése a jogszabályok által előírtak szerint történik.

A személyes adatok felfedése

Személyes adatait nem fedjük fel más, Önnel kapcsolatban nem álló külső felek számára, hacsak Ön ebbe kifejezetten bele nem egyezik, az alábbi esetek kivételével:

 • Olyan, a részünkre szerződés alapján szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók számára, akik kötelesek megőrizni a személyes adatok titkosságát
 • Ha valamely jogszabály, előírás vagy kötelező eljárás (pl. idézés) teljesítéséhez szükséges
 • Fúzió, vállalati eszközök értékesítése, finanszírozás vagy a vállalat egészét vagy egy részét érintő felvásárlás, feltéve, ha az átvevő fél vállalja a személyes adatok jelen irányelvben és az alkalmazandó jogszabályokban előírtak szerinti védelmezését

Az adatfeldolgozás jogalapja

Személyes adatait csak az alábbi esetekben gyűjtjük be, tároljuk vagy dolgozzuk fel:

 • Ha ehhez beleegyezését adja. Például, ha jelzi, hogy szeretne promóciós e-maileket kapni. Beleegyezését az alábbiakban leírtak szerint vagy közvetlenül a Szolgáltatásokon keresztül bármikor visszavonhatja.
 • Ha személyes adatait az Önnel kötött szerződésben foglalt kötelezettségeink teljesítéséhez kell felhasználnunk (pl. az Ön által igényelt termékek vagy szolgáltatások biztosításához).
 • Ha a személyes adatainak feldolgozásához jogos érdekünk fűződik. Személyes adatait feldolgozhatjuk például annak érdekében, hogy kommunikáljunk Önnel a Szolgáltatásokról; és hogy a rendelkezésére bocsáthassuk, biztosíthassuk és fejleszthessük a Szolgáltatásokat.
 • Ha az adatfeldolgozást jogszabály írja elő.

Jogai és választási lehetőségei

Jogában áll hozzáférni azokhoz a személyes adatokhoz, amelyeket Önről tárolunk, illetve kérni azok kijavítását, törlését vagy – bizonyos esetekben – valamely más szolgáltatónak történő továbbítását. Jogában állhat továbbá visszavonni a feldolgozásra vonatkozó beleegyezését, kifogást emelni a feldolgozás ellen vagy kérni a személyes adatok feldolgozásának korlátozását, az alábbiakban leírtak szerint.

Hozzáférési és törlési kérelmek

Ha felveszi velünk a kapcsolatot a office@1music.hu címen („Adatvédelmi jogok” tárggyal), frissítheti, kijavíthatja vagy töröltetheti az Önről tárolt információkat, illetőleg bezárhatja fiókját. Ha erre az Ön azonosításához szükség van, megkérhetjük, hogy igazolja személyazonosságát, vagy adjon meg a kérés teljesítéséhez szükséges további információkat.

E-mailek, szöveges üzenetek és WhatsApp üzenetek

Dönthet úgy, hogy többé nem szeretne promóciós e-maileket, szöveges üzeneteket vagy WhatsApp üzenetek kapni. Ezek letiltásához kövesse az üzenetekben található utasításokat. A promóciós e-mailek letiltásától függetlenül továbbra is küldhetünk Önnek nem promóciós jellegű e-maileket.

Leküldéses értesítések

Ha beleegyezik, promóciós és nem promóciós leküldéses értesítéseket vagy riasztásokat küldhetünk mobileszközére. Ezeket az üzenetek bármikor letilthatja a mobileszköz értesítési beállításainak módosításával.

A sütik és más hasonló technológiák

A sütikkel kapcsolatos választási lehetőségeinek megismeréséhez, például ha tudni szeretné, hogyan tilthatja le a sütiket vagy bizonyos típusú sütik és hasonló technológiák esetén hogyan vonhatja vissza a fogadásra vonatkozó engedélyt, tekintse át Sütikre vonatkozó irányelvünket.

Kérdések vagy aggályok

Ha kérdései vannak Adatvédelmi irányelvünkkel, adatkezelési gyakorlatainkkal vagy a választási lehetőségeivel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken. Ha nem sikerül orvosolnunk panaszát, és Ön az EGT valamely tagállamának állampolgára, panaszát jogában áll felterjeszteni az Ön lakóhelye, munkahelye vagy a panasz tárgyát képező probléma helye szerinti adatvédelmi hatósághoz. A helyi adatvédelmi hatóságról információkat itt találhat